Thứ năm, 16/3/2023, 13h54

Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, có hiệu lực từ 15-4, thay thế các thông tư 06 và Thông tư 12 ban hành năm 2012 về quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên. Theo đó, bộ chính thức quy định không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Sau khi thông tư mới này có hiệu lực thì việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường THPT chuyên theo quy định tại hai thông tư cũ nói trên được thực hiện đến hết năm học 2023-2024. Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên cũng tiếp tục thực hiện theo quy định tại hai thông tư này cho đến khi học hết lớp 12.

Trường chuyên dành cho học sinh đạt kết quả tốt trong rèn luyện và học tập nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Hệ thống trường chuyên bao gồm: Trường chuyên thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục ĐH. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 trường chuyên. Trường chuyên thuộc tỉnh do sở GD-ĐT quản lý. Trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục ĐH do cơ sở giáo dục ĐH quản lý; đồng thời chịu sự quản lý của sở GD-ĐT nơi trường đặt trụ sở về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

Trường chuyên được ưu tiên bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ định mức biên chế, đạt tiêu chuẩn quy định; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại theo quy định của pháp luật; bố trí kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật để đảm bảo các hoạt động của giáo dục. Bên cạnh đó, trường chuyên được mời giáo viên, giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước thỉnh giảng, bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh theo quy định.

Một trong những nội dung quan trọng được quy định lần này là không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Cũng theo quy định, mỗi lớp chuyên không quá 35 học sinh. Trường hợp học sinh trường chuyên phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp theo quyết định của cơ quan quản lý trường chuyên.

Trường chuyên thực hiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh THCS và THPT do Bộ GD-ĐT quy định; bảo đảm lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện ở khối THCS, đủ năng lực học tại trường chuyên. Sở GD-ĐT (đối với trường chuyên thuộc tỉnh), cơ sở giáo dục ĐH (đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục ĐH) quy định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng môn chuyên, hệ số điểm bài thi (nếu có), điểm xét tuyển; phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào trường chuyên…

Thc Trân