Thứ tư, 10/1/2024, 14h13

Lào xem xét đưa môn tiếng Việt vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT), Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ xem xét đưa môn tiếng Việt thành ngoại ngữ tự chọn, thi tốt nghiệp THPT tại Lào.

Đây là một trong những văn kiện được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Kế hoạch hợp tác giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào năm 2024 tập trung triển khai nâng cao chất lượng đào tạo, công tác tuyển chọn đầu vào, công tác đào tạo tiếng Việt, đào tạo chuyên ngành, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, thực hiện nghiêm theo nghị định thư của 2 Chính phủ.

Hằng năm, Chính phủ Việt Nam cấp 1.120 học bổng cho lưu học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam các bậc THPT, đại học và sau đại học tại Việt Nam.

Hai bộ đẩy mạnh triển khai đưa các nội dung bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục hai nước nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thế hệ trẻ hai nước.

Hai bộ quan tâm việc đào tạo cấp THPT cho Lào, đây là nguồn nhân lực dự bị ưu tú để được cấp học bổng học tại các trường đại học tốt nhất của Việt Nam.

Hai bộ tiếp tục tăng cường việc dạy và học tiếng Việt tại Lào. "Phía Lào xem xét đưa môn tiếng Việt thành ngoại ngữ tự chọn, thi tốt nghiệp THPT tại Lào; phối hợp với Việt Nam xây dựng các trung tâm đánh giá năng lực tiếng Việt tại Lào để chuẩn bị nguồn lực đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ trước khi cử đi học tại Việt Nam", thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế cho biết.

Ngoài ra, khuyến khích các cơ sở giáo dục Việt Nam mở rộng triển khai các chương trình hợp tác với các cơ sở giáo dục của Lào và tăng cường công tác đảm bảo chất lượng.

Theo thống kê của Cục Hợp tác quốc tế, tổng số lưu học sinh Lào đang học tại Việt Nam là 14.050 người. Năm 2023, Việt Nam dành cho Lào 1120 học bổng; trong đó, Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm triển khai 464 học bổng.

Theo Tuệ Nguyễn/TNO