Thứ ba, 16/8/2022, 22h35

Phối hợp đảm bảo an ninh ngành cấp nước

Sáng 16-8, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động.


Các đơn vị nhận cờ thi đua của TP

Theo ông Nguyễn Thanh Sử - Phó Tổng giám đốc SAWACO, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, thành viên được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào như phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, chống tiêu cực lãng phí và các hoạt động an sinh xã hội.

SAWACO xác định phải gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, SAWACO đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đạt được một số kết quả như xây dựng lực lượng bảo vệ vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các nhà máy nước, các hệ thống tuyến ống truyền dẫn nước, đảm bảo cung cấp nước an toàn liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho người dân TP.

Trong những tháng cuối năm 2022, SAWACO tiếp tục đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả thắng lợi hơn nữa. Trong đó, đảm bảo an toàn cấp nước là nhiệm vụ trọng tâm và là nền tảng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ an toàn tuyệt đối các nhà máy nước, trạm bơm, các tuyến ống truyền tải và các công trình cấp nước khác, bảo đảm việc cung cấp nước liên tục, ổn định, chất lượng phục vụ nhân dân TP.

“Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, rất khó lường, với nhiều cơ hội thuận lợi cũng như những thách thức, khó khăn cần phải tập trung giải quyết. Trước tình hình đó, SAWACO luôn xác định nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho nhân dân TP.HCM”, ông Nguyễn Thanh Sử cho hay.


Công an TP.HCM và SAWACO thực hiện ký kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TP.HCM”

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, TP đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả.

Theo đó, qua khuôn khổ “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, ông Phạm Minh Tuấn đề xuất SAWACO cần tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định chỉ thị gắn kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng phong trào 5 không: Không có khiếu kiện tập trung đông người; không có cháy nổ; không có tai nạn lao động; không có người vi phạm pháp luật; không có tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, nhằm phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phương án bảo vệ an toàn các công trình cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong nhân dân, cũng như trong triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM và SAWACO đã thực hiện ký kết “Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn TP”.

Bên cạnh đó, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

N.Trinh