Thứ tư, 7/12/2022, 10h57

Thành tựu của TP.HCM tác động đến phát triển KT-XH cả nước

Sáng 7-12, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ tám. Tham dự và phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết: “Những thành tựu TP.HCM đạt được có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với TP mà tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của cả nước”.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn  phát biểu tại kỳ họp

Ông Mẫn cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, đất nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Cùng với cả nước, TP.HCM đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đạt kết quả đáng mừng. Trong đó, thu ngân sách ước năm 2022 ước đạt 457.500 tỷ đồng, bằng 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 294.500 tỷ đồng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,03%; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đã đạt hơn 141 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 120 tỷ USD; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được tăng cường, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng.  “Có thể khẳng định, những thành tựu TP đạt được có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với TP mà tác động quan trọng đến phát triển KT-XH của cả nước”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh TP.HCM cũng như cả nước đang đứng trước nhiều thách thức, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19; tăng trưởng kinh tế của TP có xu hướng chậm lại, ông Mẫn đề nghị các cấp, các ngành của TP tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, TP cần nắm chắc, kịp thời thể chế hóa, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt là những nội dung quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt tại 5 hội nghị triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 5 vùng trong cả nước.

Có những giải pháp đột phá, trước mắt tích cực chuẩn bị các nội dung Bộ Chính trị đã cho ý kiến, tiếp tục thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, nếu kịp và đảm bảo chất lượng có thể trình Quốc hội khóa 15 trong kỳ họp gần nhất. “Sự bứt phá đi lên của TP có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với TP mà tác động rất lớn trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước”, ông Mẫn nói.

Bên cạnh đó, ông Mẫn đề nghị TP cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của từng đơn vị cấp huyện, cấp xã, để tháo gỡ kịp thời, nhất là những vấn đề cấp bách của TP; tập trung cao độ để phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, quản lý thu chi ngân sách nhà nước, kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân để điều chuyển cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao, tập trung đầu tư cho phát triển.


Quang cảnh kỳ họp

Tiếp tục nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Có những giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả khối lượng công việc rất lớn của TP hiện nay.

Ông cũng đề nghị TP giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.  Tăng cường trấn áp tội phạm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đối với HĐND TP, ông Mẫn đề nghị cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; bám sát nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức Chính quyền đô thị tại TP.HCM; Nghị quyết số 594 ngày 12-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND; thực hiện thật tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan.

Chủ động phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP trong giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ TP để thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội đối với những quyết sách quan trọng về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, ông Mẫn tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; quyết định đúng đắn, phù hợp và giám sát chặt chẽ của HĐND; sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND; sự đoàn kết thống nhất, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sớm trở thành TP văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ.

N.Trinh