Thứ tư, 7/12/2022, 11h08

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh

“Các b, ngành phi làm tt đng thi c 3 vic. Đó là thc hin hiu qu các nhim v thưng xuyên; tp trung x lý các vn đ tn đng kéo dài; ng phó kp thi nhng vn đ mi phát sinh”, Thng Phm Minh Chính nhn mnh ti phiên hp thưng k tháng 11-2022 ca Chính ph tun qua.


Phát biu kết lun phiên hp, Th tưng Phm Minh Chính ch đo các b ngành, đa phương tp trung ng phó kp thi nhng vn đ mi phát sinh. Ảnh: VGP

Tại phiên họp, Chính phủ đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022; tình hình thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2022; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

X lý nhiu tn ti ca nn kinh tế

Theo báo cáo, thu ngân sách Nhà nước 11 tháng ước vượt 16,1% dự toán, xuất siêu 10,6 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi, chỉ số IIP 11 tháng tăng 8,6% so cùng kỳ. Trong 11 tháng có gần 195.000 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động, tăng 33,2% cùng kỳ, gấp 1,47 lần số doanh nghiệp rút lui. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng là gần 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 21,5%; vốn FDI thực hiện 11 tháng đạt 19,68 tỷ USD tăng 15,1% - cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng tăng 3,02%.

Về an sinh xã hội, từ tháng 7-2021 đến nay, cả nước đã hỗ trợ hơn 87.500 tỷ đồng cho trên 55,3 triệu lượt người lao động và gần 851.300 người sử dụng lao động.

Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay giải ngân đạt gần 71.500 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển đạt 176.000 tỷ đồng. Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 63/63 địa phương đã kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh; 52/52 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn.

Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình, kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2022 đạt kết quả rất cơ bản, tích cực, đáng mừng trong điều kiện khó khăn. Nhiều vấn đề nội tại của nền kinh tế tồn tại từ lâu nay bộc lộ rõ hơn cũng được tập trung xử lý, tháo gỡ. Qua đó, chúng ta càng trưởng thành, có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh để tiếp tục giải quyết các vấn đề này.

Cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng. Chỉ riêng tháng 11, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm. Phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, qua đó củng cố thêm niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập được mở rộng, thúc đẩy phù hợp. Thông tin truyền thông được tăng cường; đã ngăn chặn, gỡ bỏ, phản bác nhiều thông tin giả, xấu, độc, phản cảm, chống phá Đảng và Nhà nước.

“Tháng 11, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc; lạm phát toàn cầu cao; nhiều quốc gia tăng lãi suất kéo dài và thắt chặt chính sách tiền tệ; nhiều đồng tiền tiếp tục mất giá; rủi ro tài chính, tiền tệ, nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực; một số nền kinh tế có nguy cơ suy thoái... Trong nước, các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp chấn chỉnh một số thị trường như thị trường chứng khoán, thị trường vốn, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp... để các thị trường hoạt động đúng bản chất, lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, bền vững, song cũng tác động đến các thị trường này. Bên cạnh đó, xuất hiện hiện tượng thiếu xăng dầu cục bộ; tình trạng khan hiếm thuốc, vật tư y tế từng bước được khắc phục nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có khó khăn. Một số bộ ngành đã phát hiện ra vấn đề nhưng phản ứng chính sách chưa kịp thời, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành lập các tổ công tác thúc đẩy giải ngân đầu tư công và xử lý những vấn đề nảy sinh như thị trường vốn, bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thiếu thuốc, sinh phẩm y tế, xăng dầu...”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

VGP

“Bài học kinh nghiệm là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm thì càng phải bình tĩnh, sáng suốt, kiên trì, kiên định, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ cùng nhau, gánh vác trách nhiệm, hết mình với công việc để hoàn thành nhiệm vụ; phát hiện vấn đề nhanh, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời và hiệu quả”, Thủ tướng khẳng định.

Không b mc ngưi dân, doanh nghip

Dự báo thời gian tới khó khăn, thách thức nhiều hơn do tác động từ bên ngoài và những vấn đề nội tại của nền kinh tế được bộc lộ, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan phải bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; theo dõi, nắm chắc tình hình và kịp thời phản ứng bằng chính sách cụ thể, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Theo đó tháo gỡ về vốn, mở rộng thị trường, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy, bảo đảm các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và các tổ chức tín dụng hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tìm điểm cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá, giữa kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trong điểm; tăng thu; tiết kiệm chi các khoản không cần thiết.

“Chúng ta theo kinh tế thị trường nên phải tuân thủ quy luật cung cầu, cạnh tranh. Tuy nhiên khi tình hình không bình thường thì phải phân tích nguyên nhân và có công cụ can thiệp kịp thời, đó là định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi thấy người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn thì cơ quan Nhà nước không được bỏ mặc mà trách nhiệm càng phải cao, tránh tình trạng người dân và doanh nghiệp nghĩ rằng cơ quan Nhà nước không có ý kiến gì hoặc bỏ mặc”, Thủ tướng lưu ý.

Nhóm PV