Thứ tư, 13/3/2024, 16h39

TP.HCM kiến nghị được giao quyền tự chủ về biên chế

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa có buổi giám sát tại UBND TP về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn TP.HCM”.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP - cho biết, trong giai đoạn 2018-2023, TP đã triển khai thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW, nghiêm túc thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp được sắp xếp đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh hợp lý, khắc phục tình trạng chồng chéo. Hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập cũng được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và của TP.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP - nhấn mạnh, TP.HCM luôn xác định nguồn lực Nhà nước là có hạn, muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của TP, phải dựa vào nguồn lực tư nhân hay còn gọi là xã hội hóa. Vì vậy, cần thay đổi về mặt tư duy đối với sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, không phải sắp xếp thuần túy theo hướng tinh giản mỗi năm 3%, 5% hay 10%, mà phải căn cứ tính chất, quy mô, mức độ, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương. Nếu quyết tâm sắp xếp đúng định hướng Nghị quyết 19, cần dựa vào mức độ tự chủ của đơn vị. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy là giảm chi ngân sách, vì vậy nên căn cứ vào mức độ tự chủ để quyết định…

Từ thực tế tại địa phương, UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận số biên chế hiện nay cho TP; tham mưu trình Bộ Chính trị giao quyền tự chủ, tự quyết định về số lượng biên chế, số lượng người làm việc cho TP.HCM để phù hợp với quy mô dân số, tỷ lệ đóng góp vào ngân sách quốc gia, sứ mệnh và tầm nhìn phát triển của TP trong tương lai. Ban Tổ chức Trung ương cần thay đổi quy định về chỉ tiêu giảm biên chế và giao biên chế hàng năm trên cơ sở các chỉ số về mật độ dân số và quy mô quản lý để đảm bảo phù hợp từng địa phương. Tham mưu cho Chính phủ có văn bản cho phép tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, tài chính trong các cơ sở giáo dục ở địa phương. Phối hợp với Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức tham gia các lớp học về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước.

Kết luận buổi giám sát, ông Hà Phước Thắng - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - đề nghị, UBND TP nhanh chóng xây dựng những chính sách theo Nghị quyết 98 của Quốc hội; qua đó, UBND TP tiếp tục thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

T.Ban