Thứ bảy, 30/5/2020, 20h01

Trường THPT Nam Sài Gòn: Đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

Sáng 30-5, Chi bộ Trường THPT Nam Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Trường THPT Nam Sài Gòn tiền thân là Trường dân lập Nam Sài Gòn, sau đó chuyển thành cụm trường bán công Nam Sài Gòn (bao gồm trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT). Năm học 2006- 2007, trường được đổi tên thành Trường THPT Nam Sài Gòn thuộc Sở GD-ĐT, đồng thời là đơn vị giáo dục hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia tích cực hiệu quả các phong trào do ngành phát động. Tích cực nỗ lực thi đua đổi mới dạy học, khắc phục những khó khăn hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhà trường. Dù có sự xáo trộn về nhân sự của cấp ủy và Ban giám hiệu vào giữa nhiệm kỳ song với sự đoàn kết thống nhất trong Cấp ủy, Chi bộ, Ban lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị, tình hình chính trị nội bộ vẫn được giữ vững, chất lượng dạy học và chăm sóc học sinh không ngừng chuyển biến tích cực, uy tín nhà trường ngày càng được nâng cao. Quy mô trường lớp không ngừng được mở rộng và phát triển, tăng từ 31 lớp với 1.213 học sinh trong đầu nhiệm kỳ lên đến 54 lớp với 2.250 học sinh cuối nhiệm kỳ, đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường cũng có sự gia tăng. Mối quan hệ của Đảng, chính quyền và các đoàn thể tiếp tục được cải thiện, củng cố, Đảng lãnh đạo toàn thể các mặt hoạt động của chính quyền và đoàn thể trong nhà trường thông qua Nghị quyết và công tác nhân sự. Trong từng năm học, chất lượng giảng dạy được nâng cao. Các hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM… được quan tâm, tổ chức đa dạng, bài bản, có hiệu quả, đã mở ra thêm nhiều sân chơi và cơ hội học tập cho học sinh, giúp học sinh phát triển được các kỹ năng, tư duy sáng tạo, thích ứng với kỷ nguyên hội nhập. Vào cuối nhiệm kỳ, công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cũng được phát triển, được phụ huynh, các cấp lãnh đạo đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM (thứ hai từ trái sang) chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ mới

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ nhà trường đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tập trung sâu vào các Nghị quyết, chương trình hành động liên quan trực tiếp đến đơn vị như Nghị quyết 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Chi bộ nghiêm túc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần vượt khó, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Trường THPT Nam Sài Gòn xác định: Hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ, tạo ra hành lang pháp lý cho nhà trường mạnh dạn đổi mới phát triển; Chỉnh trang hoàn thiện hơn nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, SGK mới, phát triển toàn diện học sinh; Giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ song song với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường dân chủ cơ sở, đẩy mạng công khai minh bạch trong mọi hoạt động của trường; Chi bộ cũng quyết tâm khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Huỳnh Long ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi bộ Trường THPT Nam Sài Gòn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, ông Long nhấn mạnh, dù đặc thù là đơn vị tự chủ tài chính, quá trình hoạt động giai đoạn đầu còn khó khăn do cơ chế, đội ngũ và cơ sở vật chất nhưng đến nay nhà trường đã vượt qua và đạt được nhiều thành quả tích cực như, chất lượng chuyên môn được nâng cao qua từng năm, hoạt động giáo dục toàn diện học sinh được chú trọng, đội ngũ giáo viên luôn phấn đấu tự vươn lên trong giảng dạy, học tập, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Trường THPT Nam Sài Gòn  nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Long cũng đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp cho Chi bộ nhà trường trong nhiệm kỳ tới: Quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng, làm tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai theo quy định; Tiếp tục thực hiện NQ 29- NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nhất là quan tâm đặc biệt đến việc áp dụng hiệu quả chương trình GDPT mới năm học 2020-2021 ở cấp tiểu học; Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo đúng quy định của ngành; Xây dựng mô hình nhà trường thông minh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giáo viên, học sinh; Phát huy hơn nữa tính hiệu quả của cơ sở vật chất nhà trường trong dạy và học…

Đại hội cũng đã bầu Cấp ủy Chi bộ Trường THPT Nam Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Thanh Nam tiếp tục được tín nhiệm, giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Trọng Nghĩa là Phó Bí thư.

Bài, ảnh: Yến Hoa