Thứ sáu, 14/5/2021, 13h39

TS. Phạm Đăng Khoa: Quan tâm xây dựng các chính sách giáo dục đặc thù cho TP.HCM

Trong chương trình hành động gửi đến cử tri Quận 3, TS. Phạm Đăng Khoa bày tỏ rất vinh dự được Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khoá X, nhim kỳ 2021-2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử, TS. Khoa khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự mong đợi và kỳ vọng của củ tri, thực hiện hiệu quả chức trách người đại biểu của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đặc biệt quan tâm thúc đẩy, xây dựng các chính sách giáo dục đặc thù cho TP.HCM


TS. Phạm Đăng Khoa - Trưởng phòng GD-ĐT Quận 3, TP.HCM

TS. Phạm Đăng Khoa hiện là Quận uỷ viên, Trưởng Phòng GD-ĐT Quận 3. Ông được Uỷ ban MTTQ Việt Bam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 5, gồm các phương của Quận 3: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và Võ Thị Sáu.

Chương trình hành động của TS. Khoa tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ông cam kết sẽ thường xuyên gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân, phản ánh trung thực mọi ý kiến, chủ động đề xuất giải pháp với HĐND TP, các cơ quan, ban ngành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đặc biệt, ông cam kết sẽ luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân, luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không tham nhũng, lãng phí. Mọi hoạt động sẽ đều được thực hiện theo phương châm “Dân biết- Dân bàn- Dân làm- Dân thụ hưởng”.

Với vị trí, vai trò hiện là Trưởng phòng GD-ĐT Quận 3, được tiếp cận với nhiều thông tin về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, ông Khoa khẳng định đây sẽ là điều kiện thuận lợi trong quá trình tham gia ý kiến để HĐND có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để thành phố chủ động phát triển, hội nhập.

Cũng trong chương trình hành động, ông Khoa nhấn mạnh, sẽ tiếp tục đề xuất với HĐND các giải pháp cốt lõi liên quan đến giáo dục và đào tạo. Trong đó, kiến nghị xây dựng nhiều chính sách phát triển giáo dục đặc thù cho thành phố như chính sách xây dựng hệ thống trường lớp hiện đại, an toàn (đặc biệt trong việc phòng chống dịch Covid-19, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường); chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục; đề xuất đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật (giúp học sinh có tinh thần thượng tôn pháp luật), giáo dục kỹ năng mềm, đặc biệt là giáo dục STEM. Chú trọng tạo thêm nhiều sân chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo, định hướng hướng nghiệp, các hoạt động đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam để học sinh, sinh viên tự tin hội nhập quốc tế và khu vực, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Ông Khoa khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục cũng như hoạt động dạy, học, kiểm tra đánh giá, sử dụng hiệu quả học liệu số, góp phần cùng thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng trường học thông minh, tiến tới xây dựng thành phố thông minh nhằm mục đích phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ông cũng cho biết sẽ góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, minh bạch, trong sạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng ngân sách kém hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát trong các lĩnh vực môi trường, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Yến Hoa