Thứ năm, 30/6/2022, 09h19

Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần

T ngày 22-7 đến 17 gi ngày 20-8, thí sinh đăng ký, điu chnh, b sung nguyn vng xét tuyn không gii hn s ln. Như vy, thí sinh có gn mt tháng đ đăng ký, thay đi nguyn vng xét tuyn ĐH, CĐ ngành giáo dc mm non năm nay.


Thí sinh tìm hiu thông tin xét tuyn hc b vào Trưng ĐH Quc tế Hng Bàng năm nay

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở đào tạo và các sở GD-ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non; trong đó, chính thức chốt mốc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ. Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT thực hiện việc đăng ký xét tuyển đồng thời với điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau thời điểm thi tốt nghiệp THPT.

Có mt tháng đ đăng ký, điu chnh nguyn vng

Đối với thí sinh, Bộ GD-ĐT lưu ý cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh và thực hiện các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện; khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có). Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17 giờ ngày 15-7, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (không giới hạn số nguyện vọng) về các cơ sở đào tạo. Từ ngày 1-7 đến 17 giờ ngày 18-7, theo hướng dẫn của sở GD-ĐT, thí sinh (trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước) sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả học tập (học bạ) bậc THPT trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (hệ thống) và phải phản ánh lại với thầy cô có trách nhiệm nơi thí sinh học THPT để sửa sai (nếu có). Còn thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cụ thể từ ngày 12-7 đến 18-7.

Từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 20-8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Việc đăng ký này thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống để được xét tuyển theo quy định. Từ ngày 21-8 đến 28-8, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng từ ngày 22-7 đến 20-8 có thể xác nhận nhập học trên hệ thống. Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo (trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống như các thí sinh khác, nếu trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung. Trước 17 giờ ngày 30-9, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Tp hun tuyn sinh trưc ngày 22-7

Bộ GD-ĐT lưu ý các sở GD-ĐT hướng dẫn thí sinh thực hiện quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành; tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại địa phương trước ngày 22-7. Đặc biệt, chỉ đạo các trường THPT là các điểm tiếp nhận sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT để kiểm tra, chỉnh sửa sai sót (nếu có, thông báo cho thí sinh biết), xác nhận thông tin khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên của thí sinh; thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung. Từ ngày 1-7 đến 18-7, kiểm tra, rà soát, cập nhật và xác nhận kết quả học tập bậc THPT trên hệ thống. Sở GD-ĐT cũng chỉ đạo các trường THPT mở những phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tổ chức hỗ trợ việc đăng ký nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến (lưu ý chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh). Hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến theo quy định. Hướng dẫn các thí sinh phúc khảo bài thi/môn thi, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nếu có nhu cầu) ngay sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT. Từ ngày 10-7 đến 28-9, cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công tác tuyển sinh.

Khi thí sinh chưa xác nhn s lưng, th t nguyn vng hoc chưa np l phí xét tuyn thì h thng chưa chp nhn vic đăng ký nguyn vng xét tuyn ca thí sinh.

Đối với các cơ sở đào tạo, Bộ GD-ĐT lưu ý, mỗi cơ sở đào tạo được gán một mã số và cấp một tài khoản (tên truy cập và mật khẩu) để sử dụng trong công tác tuyển sinh. Các cơ sở đào tạo khi đăng nhập hệ thống phải cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin; chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu, thông tin đưa lên hệ thống. Đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo phải cung cấp đầy đủ, đúng định dạng và bảo đảm tính xác thực của thông tin, dữ liệu tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; phải đăng trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời phải gửi về Bộ GD-ĐT ngay sau khi đăng để phục vụ công tác hậu kiểm.

Các cơ sở đào tạo phải đảm bảo chính xác, thống nhất các thông tin tuyển sinh khai báo trong hệ thống với các thông tin trong đề án tuyển sinh (như mã chương trình/ngành/nhóm ngành, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển, tiêu chí phụ...) và trong các thông báo tuyển sinh. Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh của hệ thống. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án tuyển sinh với Bộ GD-ĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định, theo yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng, tính đầy đủ, chính xác của các nội dung trong đề án. Các cơ sở đào tạo phải bố trí bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác tuyển sinh và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh.

Riêng việc tổ chức và đăng ký xét tuyển sớm, cơ sở đào tạo phải thực hiện theo quy định, cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống trước 17 giờ ngày 21-7. Không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến; thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) để thí sinh có đủ thông tin, chủ động đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống. Đặc biệt, cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.

Mê Tâm