Thứ tư, 21/7/2021, 19h49

Đề xuất điều chỉnh thời gian kết thúc tuyển sinh lớp 1, 6 vào ngày 10-8

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP.HCM, ngày 21-7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 977/KH-UBND ngày 22-3-2021 ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022.

Cụ thể về thời gian huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6, Sở GD-ĐT TP đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh
lớp 1, lớp 6 kết thúc trước 10-8-2021. Đối với các quận huyện có triển khai tuyển sinh trực tuyến: thực hiện theo lịch của Quyết định 977/QĐ-UBND hoặc theo lịch điều chỉnh phù hợp. Các quận huyện chủ động triển khai việc tuyển sinh trực tuyến, điều chỉnh lịch, ra Quyết định sửa đổi, bổ sung và gửi về Sở GD-ĐT TP trước ngày 25-7-2021.

Về tuyển sinh các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX và các trường ngoài công lập, Sở GD-ĐT TP đề xuất lùi thời gian tuyển sinh đến 31-8-2021 và báo cáo về Sở GD-ĐT TP trước ngày 10-9-2021.

Về tuyển sinh lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Sở GD-ĐT TP đề xuất tổ chức vào sáng hoặc chiều ngày 16-8-2021 (chung ngày với thi tuyển sinh lớp 10) để đảm bảo tuyển chọn được các học sinh có năng lực phù hợp. Việc tổ chức thi chung 01 ngày sẽ thuận lợi do tập trung nhân sự ra đề, in sao chung với tuyển sinh lớp 10, coi thi, chấm thi cùng mốc thời gian ở 2 điểm chấm khác nhau sẽ giảm nhiều thời gian tổ chức.

Yến Hoa