Thứ bảy, 28/12/2019, 21h42

ĐH Tôn Đức Thắng hợp tác với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM

Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch đào tạo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định triết lý giáo dục của trường là “học đi đôi với hành”, lý thuyết gắn liền với thực tế. Cụ thể, trường hợp tác với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trong phát triển ứng dụng LAMICO nhằm hỗ trợ việc tiếp cận các quyền của trẻ em và gia đình nhập cư trên địa bàn thành phố. Song song đó, trường cũng hỗ trợ hội trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ - dự án cộng đồng và truyền thông bảo vệ trẻ em. Ngược lại, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM ưu tiên tuyển dụng những sinh viên đã thực hành, tập sự nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức thành viên của hội hoặc qua các hoạt động tuyển dụng trực tiếp tại các hoạt động hướng nghiệp của trường.

Được biết, ngay sau lễ ký kết, Khoa KHXH&NV của Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM triển khai các học phần thực hành công tác xã hội cá nhân, thực hành công tác xã hội cộng đồng và tập sự nghề nghiệp đối với sinh viên ngành công tác xã hội và xã hội học.

Y.Hoa