Thứ bảy, 20/2/2021, 16h10

Hướng dẫn mới nhất của TP.HCM về 4 nhóm cách ly tập trung, thời gian, xét nghiệm Covid-19

4 nhóm người đều phải cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 đủ 14 ngày khi đến TP.HCM, trong đó có 3 nhóm người phải làm xét nghiệm 4 lần trong thời gian cách ly.
Có 3 nhóm cách ly tập trung phải xét nghiệm 4 lần trong thời gian cách ly /// ẢNH: DUY TÍNH
Có 3 nhóm cách ly tập trung phải xét nghiệm 4 lần trong thời gian cách ly. ẢNH: DUY TÍNH
Sáng 20.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid19 trên cả nước, HCDC đã ban hành công văn hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly tập trung và số lần xét nghiệm Covid-19 cho người được cách ly tập trung tại các khu cách ly hiện nay.
Theo đó, thời gian cách ly và số lần xét nghiệm cho từng nhóm được hướng dẫn như sau:
Nhóm 1: Người được cách ly là nhân viên công ty VIAGS, F1 là nhân viên sân bay, người nhà nhân viên sân bay sẽ thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly và được xét nghiệm 4 lần vào các ngày thứ 1, 5, 10 và 14 (ngày 1 tính từ ngày bắt đầu cách ly).
Nhóm 2: Người được cách ly tập trung là F1 không thuộc nhóm 1, sẽ thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0, được xét nghiệm lần đầu khi vào khu cách ly tập trung và các lần tiếp theo vào các ngày thứ 5, 10, 14.
Nhóm 3: Người được cách ly tập trung là người đi về TP.HCM từ vùng dịch sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày rời vùng dịch hoặc tiếp xúc cuối cùng với “yếu tố nguy cơ”; được xét nghiệm 4 lần.
Nhóm 4: Người được cách ly tập trung là người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm tối thiểu 2 lần trong vòng 14 ngày (ngày 1, 14) theo quy định của Bộ Y tế.
Theo Duy Tính/TNO