Thứ bảy, 10/4/2021, 17h14

Sớm ban hành quy định dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở GDNN

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc cấp bằng tốt nghiệp THCS cho các học viên Học viện múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa THPT cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam như sau:

Nghị quyết 29 của Trung ương, Luật Giáo dục 2019 và các văn bản của Đảng, Nhà nước luôn nhất quán yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng mở, liên thông giữa tất cả các cấp học, hình thức đào tạo, tạo điều kiện để học tập suốt đời. Đồng thời phải đảm bảo chất lượng dạy và học, tiệm cận với khung trình độ quốc tế.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, những năm qua công tác giáo dục, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS có nhiều thay đổi tích cực, số lượng học sinh học nghề tăng. Bên cạnh đó, trong thực tiễn vẫn còn nhiều vướng mắt, bất cập đòi hỏi Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ-TB&XH  và các cơ quan phối hợp thật chặt chẽ trên tinh thần đảm bảo lợi ích người học và tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ, giải quyết trong thời gian tới để các cơ sở giáo dục và toàn xã hội tham gia đổi mới giáo dục.

Đối với các vướng mắt do các quy định của pháp luật chưa đồng bộ cần tập trung giải quyết ngay theo thẩm quyền, theo hướng vận dụng tối đa các quy định để giải quyết trước mắt, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp.


Đối với các cơ sở GDNN đã và đang tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT thì được tiếp tục thực hiện

Về đề nghị của Học viện Múa Việt Nam và phụ huynh học sinh của Học viện, về việc cấp bằng THCS và Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông:

Do đặc thù ngành múa và một số ngành nghệ thuật, các học viên theo học hệ TC-CĐ được tuyển vào rất sớm (từ đầu cấp THCS), đã hoàn thành chương trình học văn hóa theo quy định thì được cấp bằng THCS. Trường hợp học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp, nếu không có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT  thì được cấp Giấy chứng nhận chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Về việc giảng dạy văn hóa THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học trong các cơ sở GDNN theo kiến nghị của Bộ LĐ-TB&XH và Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề CTXH Việt Nam:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương ban hành văn bản quy định việc dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở GDNN theo đúng quy định tại khoản 4 điều 28 Luật Giáo dục 2019; khoản 4 điều 3, Luật GDNN năm 2014; Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14-5-2018 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm taọi điều kiện các cơ sở GDNN, Giáo dục đại học, các tổ chức khác đủ điều kiện đều có trách nhiệm tham gia thúc đẩy Giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở GDNN đã và đang tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT thì được tiếp tục thực hiện.

Trước đó, ngày 6-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, cơ quan có liên quan để xử lý một số vấn đề liên quan đến  việc cấp bằng THCS cho học viên học viện múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa THPT trong các cơ sở GDNN. Sau khi nghe ý kiến của Bộ GD-ĐT cũng như của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã có kết luận trên.

T.A