Thứ bảy, 15/5/2021, 11h45

Thêm một tạp chí khoa học của Việt Nam được SCOPUS chấp nhận

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science - VJCS) của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS.


Tp chí Khoa hc máy tính Vit Nam va đưc chp nhn vào h thng cơ s d liu SCOPUS

Đây là một trong 6 tạp chí của Việt Nam có mặt tại SCOPUS. SCOPUS là một cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học được xây dựng từ tháng 11-2004, thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan); chứa 57 triệu bản tóm tắt, gần 22.000 danh mục từ hơn 5.000 nhà xuất bản.

Để được liệt kê vào danh mục trên SCOPUS, các tạp chí được lựa chọn nghiêm ngặt về chất lượng và mức độ ảnh hưởng của tạp chí trong ngành, bao gồm danh tiếng của nhà xuất bản, sự đa dạng về tác giả, thành viên hội đồng biên tập, mức độ nhận biết về tạp chí của các nhà biên tập có uy tín…

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hợp tác với Nhà xuất bản Springer từ năm 2013 và Nhà xuất bản World Scientific Publishing từ năm 2019; có trang web là: https://www.worldscientific.com/worldscinet/vjcs. Đây là tạp chí lưu trữ, phục vụ cộng đồng nghiên cứu học thuật thông qua việc phát hành những ấn phẩm khoa học chất lượng cao trình bày các phương pháp, kỹ thuật, công cụ, thực hành và ứng dụng nghiên cứu. Tạp chí quy tụ những bài báo chú trọng những tiến bộ trong ứng dụng các giải pháp và công nghệ khoa học máy tính để giải quyết vấn đề quản lý, công nghiệp, cơ khí, quản trị, giáo dục; cùng những đánh giá giá trị của các hệ thống và công cụ thông minh hiện tại, nhấn mạnh những nghiên cứu so sánh và trải nghiệm của người sử dụng. Tạp chí bao quát mọi chuyên ngành hẹp của khoa học máy tính, chú trọng vào hệ thống thông tin và kiến thức; trí tuệ nhân tạo; tính toán mềm và trí tuệ máy tính...

Mê Tâm