Thứ sáu, 9/4/2021, 11h41

Vé thông minh cho giao thông công cộng

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về thực hiện khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống vé thông minh trong giao thông công cộng trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Sở GTVT TP về chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến hết tháng 12-2021 (không sử dụng ngân sách TP). Đồng thời, giao sở này xem xét, quyết định lựa chọn doanh nghiệp và các tuyến xe buýt phù hợp để tham gia thực hiện thí điểm, bảo đảm công khai, minh bạch và phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thí điểm sau khi kết thúc cho UBND TP. Trong đó, lưu ý đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của hệ thống thí điểm, kết quả kết hợp với thùng bán vé tự động trên một số tuyến xe buýt, nghĩa vụ của nhà đầu tư trong giai đoạn sau thí điểm.

UBND TP cũng đã giao Sở GTVT TP khẩn trương báo cáo về kế hoạch xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống vé thông minh trong giao thông công cộng trên địa bàn TP. Giao Ban Quản lý đường sắt đô thị phối hợp với Sở GTVT, Tổng Lãnh sự quán Anh và tư vấn dự án xây dựng hệ thống vé thông minh cho giao thông công cộng TP để xây dựng phương án nâng cấp hệ thống thu phí tự động của tuyến đường sắt đô thị số 1 trước khi đưa vào vận hành và hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu liên quan hệ thống thu phí tự động của tuyến tàu điện ngầm số 2; Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP phối hợp với Sở GTVT và các sở, ngành liên quan để đẩy nhanh thực hiện các thủ tục trong công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu trong dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM.

T.U