Thứ năm, 6/10/2022, 11h00

Cần trang bị kỹ năng giao tiếp khi sử dụng điện thoại thông minh

Năm hc 2022-2023, S GD-ĐT TP.HCM yêu cu các trưng trang b cho hc sinh ngh tương lai trong cách mng 4.0; k năng giao tiếp mng xã hi; s dng smartphone trong đi sng xã hi; văn hóa giao thông, văn hóa gia đình...


S GD-ĐT TP.HCM yêu cu các trưng cn trang b cho hc sinh k năng giao tiếp trên mng xã hi

Ngày 1-10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn việc thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trong năm học 2022-2023.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu nhà trường thực hiện dạy học hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc 3 tiết/tuần theo Chương trình GDPT 2018. Hiệu trưởng nhà trường phân công người phụ trách, bố trí thực hiện trong khung chương trình chính khóa, thể hiện trong kế hoạch giáo dục, trên thời khóa biểu của nhà trường và quản lý như các bộ môn khác.

Chương trình bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường với các hình thức hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động câu lạc bộ. Kế hoạch tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường...

Riêng hoạt động ngoài giờ lên lớp, Sở GD-ĐT đề nghị các trường THCS, THPT tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp đảm bảo đây là nội dung giáo dục trong chương trình chính khóa, được bố trí 2 tiết/tháng. Nhà trường bố trí thực hiện trong khung chương trình chính khóa, thể hiện trong kế hoạch giáo dục, thực hiện phân công người phụ trách và thời khóa biểu nhà trường, qua hình thức hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm ở các bộ môn trong và ngoài nhà trường.

Đặc biệt, thực hiện đổi mới nội dung các chủ đề phù hợp với xã hội và tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay: Nghề tương lai trong cách mạng 4.0; Giao tiếp mạng xã hội; Smartphone trong đời sống xã hội; Văn hóa giao thông; Văn hóa gia đình; Tăng cường thay đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường phù hợp với tình hình chống dịch.

Riêng việc tổ chức cho học sinh học tập trải nghiệm có bài kiểm tra đánh giá học sinh, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu trường phân công tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung kiến thức thực hiện, phương thức thực hiện, phương thức kiểm tra đánh giá, đối tượng học sinh và lực lượng giáo viên, giảng viên tổ chức hoạt động dạy học.

Đồng thời rà soát, chấn chỉnh các hoạt động học tập trải nghiệm có thực hiện kiểm tra, đánh giá. Khi tổ chức đánh giá học sinh phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đảm bảo nội dung học tập trải nghiệm phải phù hợp với môn học, nhóm môn học theo khối lớp, phù hợp chuẩn kỹ năng kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành hoặc Chương trình GDPT 2018. Tránh các nội dung không xác định được vị trí kiến thức trong chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng hiện hành, tổ chức một chuyên đề, xây dựng một bài thu hoạch, một bài kiểm tra, đánh giá cho nhiều khối lớp.

Đ Hoa