Thứ năm, 11/8/2022, 12h06

Trường ĐH GTVT TP.HCM thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ

Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho một nghiên cứu sinh.

Theo đó, Nghiên cứu sinh Đỗ Việt Dũng, chuyên Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, sẽ bảo vệ đề tài: Điều khiển tối ưu toàn cục hệ thống định vị động tàu thủy DP dựa trên giải thuật di truyền GA.

Mã số: 9520216

Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Thời gian: 8g30 ngày 29 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo kiến thức, Cơ sở 3 Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Hẻm 70, đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

T.D.V