Thứ năm, 1/12/2022, 09h27

Liên kết đào tạo quốc tế với ĐH ở Anh

Trường ĐH Hoa Sen vừa ký kết hợp tác với ĐH De Montfort (DMU - Anh) để đưa chương trình giảng dạy của ĐH DMU về Việt Nam. Với thỏa thuận hợp tác lâu dài trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực trong vòng 10 năm, hai bên xác định sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính. Một là liên kết đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ theo hình thức “du học tại chỗ”. Cụ thể, DMU ủy quyền cho Trường ĐH Hoa Sen được độc quyền triển khai các chương trình đào tạo của mình. Sinh viên sẽ được DMU cấp bằng có giá trị toàn cầu. Hai là trao đổi học thuật, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen có cơ hội sang nước Anh để học chuyển tiếp tại DMU, được học tập ngắn hạn tại DMU theo chương trình trao đổi, được tham gia các chương trình thực tập, tham quan học tập. Ba là hợp tác nghiên cứu, theo đó DMU sẽ hợp tác và chuyển giao các công trình nghiên cứu cho Trường ĐH Hoa Sen, chú trọng nghiên cứu và ứng dụng các phát minh mới vào thực tiễn cuộc sống.

Việc liên kết đào tạo của hai bên sẽ bắt đầu từ năm học 2023-2024 với 3 chương trình bậc ĐH, gồm: Kế toán, marketing, kinh doanh quốc tế và 1 chương trình thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh. Các ngành và chương trình học khác sẽ được tiếp tục triển khai cho các năm học kế tiếp.

Vit Ngân