Thứ năm, 3/3/2022, 14h55

Thi đánh giá tuyển sinh vào ngành công an

Công tác tuyn sinh vào các trưng công an nhân dân năm 2022 có mt s đim mi, trong đó B Công an s t chc thi đánh giá tuyn sinh trình đ ĐH chính quy, thi đim sau k thi tt nghip THPT do B GD-ĐT t chc.


Thi đánh giá tuyn sinh vào ngành công an đưc t chc sau k thi tt nghip THPT năm 2022

Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 21-5-2021 của Bộ Công an về đổi mới công tác tuyển sinh ĐH chính quy tuyển mới trong công an nhân dân (CAND).

Tiếp tc tuyn sinh theo 3 phương thc

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11-5-2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong CAND. Trong đó, căn cứ biên chế, nhu cầu sử dụng cán bộ, xác định chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới với đối tượng là công dân tốt nghiệp THPT có nguyện vọng xét tuyển vào các học viện, trường CAND theo từng trường, từng ngành, từng địa bàn phù hợp nhu cầu đào tạo, sử dụng năm 2022. Năm nay, Bộ Công an tiếp tục duy trì 3 phương thức tuyển sinh như năm 2021. Tuy nhiên, ở phương thức 3 là xét tuyển kết hợp giữa kết quả học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay thí sinh phải có thêm bài đánh giá tuyển sinh trình độ ĐH chính quy tuyển mới của Bộ Công an. Cụ thể, phương thức 1 sẽ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Công an. Phương thức 2, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS Academic hoặc TOEFL iBT hoặc HSK...), đạt học lực giỏi trong 3 năm THPT phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Công an. Phương thức 3, xét tuyển kết hợp kết quả học THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

Thi c t lun ln trc nghim

Thí sinh phải kiểm tra thể lực

Về công tác sơ tuyển, thí sinh sẽ được kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển sinh vào lực lượng CAND. Căn cứ tài liệu, hồ sơ có liên quan của thí sinh, đơn vị sơ tuyển kiểm tra thông tin cá nhân, học lực, hạnh kiểm tại học bạ, phẩm chất đạo đức, quá trình công tác, kiểm tra sức khỏe, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị. Kiểm tra khả năng vận động, thí sinh được lựa chọn 2 nội dung để kiểm tra trong số các nội dung rèn luyện thể lực gồm: Chạy 100m, chạy 1.500m (đối với nam), chạy 800m (đối với nữ), bật xa tại chỗ, co tay xà đơn; chỉ tính đạt hoặc không đạt. Tại thời điểm kiểm tra, thí sinh vì lý do đau ốm, chữa bệnh không thể tham gia được thì công an nơi sơ tuyển cho thí sinh được kiểm tra vào một buổi khác trước thời điểm gửi hồ sơ xét tuyển về các học viện, trường ĐH CAND. Trường hợp dịch bệnh kéo dài, việc tổ chức kiểm tra khả năng vận động có thể ảnh hưởng đến công tác phòng dịch thì căn cứ tình hình cụ thể sẽ quyết định tiếp tục tổ chức kiểm tra hoặc là không.

Bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đề thi đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc ĐH của thí sinh; không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục, văn hóa của Việt Nam. Trong đó, nội dung các câu hỏi để đánh giá trình độ văn hóa phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Cụ thể, phần trắc nghiệm gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường CAND; tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT hiện hành, độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT để tăng khả năng phân loại thí sinh; phần tư duy logic tập trung kiểm tra các kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá, nhận xét của thí sinh phù hợp với lĩnh vực công tác công an. Phần tự luận, thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: Văn học, nghị luận xã hội hoặc giải toán. Tổng thời gian làm bài là 180 phút, trong đó, mỗi phần trắc nghiệm và tự luận 90 phút. Bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT. Các học viện, trường CAND tổ chức thi theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Công an. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, việc tổ chức kỳ thi của Bộ Công an có thể ảnh hưởng đến công tác phòng dịch, căn cứ tình hình cụ thể, Bộ Công an sẽ quyết định tiếp tục tổ chức thi hoặc không.

Dự kiến nhiều phương án xét tuyển

Trường hợp Bộ GD-ĐT tiếp tục chủ trì tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển được sử dụng từ các nguồn sau: Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển; kết quả bài thi đánh giá do học viện, trường ĐH CAND tổ chức chiếm 60%. Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ GD-ĐT, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định. Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an thì điểm xét tuyển được thực hiện như năm 2021, sử dụng từ các nguồn sau: Kết quả học bạ THPT chiếm 25% tổng điểm xét tuyển; kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT chiếm 75%. Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ GD-ĐT, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định. Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT, không tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an thì sử dụng kết quả học bạ THPT làm căn cứ xét tuyển tương tự như xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2021.

Bài, ảnh: Thc Trân