Thứ sáu, 22/1/2021, 11h16

TPHCM cần ưu tiên dự án xử lý rác thân thiện môi trường

Theo Bộ TN-MT, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố đang ở mức rất cao, khoảng hơn 9.000 tấn rác/ngày và cao điểm tết là khoảng 11.000 tấn rác/ngày. Tuy nhiên, xử lý rác bằng công nghệ tái chế chỉ mới đạt khoảng 2.600 tấn.
TPHCM cần ưu tiên dự án xử lý rác thân thiện môi trường
Số còn lại xử lý bằng biện pháp chôn lấp, gây nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và gia tăng áp lực về quỹ đất để xây dựng bãi chôn lấp.
Do đó, Bộ TN-MT cho rằng, TPHCM cần đẩy nhanh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả chất lượng môi trường. Cụ thể, triển khai phương án chuyển đổi công nghệ các dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo hướng ưu tiên các công nghệ tái chế, xử lý chất thải, ưu tiên công nghệ đốt rác phát điện, hạn chế tối đa tỷ lệ rác thải chôn lấp. Riêng với những dự án đầu tư xử lý rác thải theo công nghệ đốt phát điện đã được phê duyệt, các cơ quan chức năng cần hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn tất thủ tục đầu tư, bố trí quỹ đất đầu tư. Về phía doanh nghiệp cần khẩn trương đầu tư hoặc đưa vào vận hành các nhà máy xử lý rác thải theo hướng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.
MINH XUÂN (theo SGGP)