Thứ tư, 28/2/2024, 15h29

ABBANK được vinh danh “Top 10 nhà tuyển dụng yêu thích 2023” ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được bình chọn “Nhà tuyển dụng yêu thích 2023” thông qua khảo sát độc lập do CareerViet thực hiện và công bố. Cụ thể, ABBANK được vinh danh Vị trí thứ 8 trong Top 10 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán.

ABBANK được đánh giá có các kế hoạch xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho các vị trí chủ chốt và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân một cách hiệu quả; có định hướng xây dựng lộ trình đào tạo riêng và xây dựng được lực lượng kế cận cho các vị trí quản lý. Ngân hàng cũng vinh dự được người lao động bình chọn vị trí 31/100 Nhà tuyển dụng được yêu thích Khối doanh nghiệp lớn, ghi nhận một sự nhảy bậc lớn so với kết quả kỳ khảo sát năm 2021 (91/100).

ABBANK được vinh danh Top 10 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán năm 2023

T.D.V