Thứ tư, 28/9/2022, 17h20

Phát động phong trào văn hóa của người làm báo Việt Nam

Chiều 28-9, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM - đã thông qua 12 nội dung của phong trào thi đua, trong đó có 6 nội dung về xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và 6 nội dung xây dựng văn hóa của người làm báo.

Theo đó, 6 nội dung xây dựng cơ quan báo chí văn hóa gồm:

Thứ nhất, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực phấn đấu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định của cơ quan gần với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan báo chí.

Thứ ba, triển khai thực hiện quy trình hoạt động báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tỉnh thân khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và các hội viên thường trú trực thuộc.

Thứ tư, đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tinh thần nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.

Thứ năm, tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Thứ sáu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo; hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

6 nội dung về xây dựng văn hóa của người làm báo gồm:

Thứ nhất, có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Thứ hai, tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo.

Thứ ba, tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức.

Thứ tư, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tinh thần nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Thứ năm, ứng xử chân thành, thân ái, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng.

Thứ sáu, tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ.


Các đơn vị báo chí thực hiện đăng ký giao ước thi đua

Ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM - khẳng định, việc xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam rất cần thiết và cấp bách. “Thời gian qua, một số cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM cũng đã thực hiện và đạt được kết quả khả quan. Sau hội nghị phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”, những cơ quan báo chí đã thực hiện có thể bổ sung thêm tiêu chí, những cơ quan chưa thực hiện có thể triển khai và thực hiện ngay”, ông Dũng nhấn mạnh.

Để phong trào thi đua đạt kết quả, đi vào chiều sâu, ông Dũng đề nghị, các cơ quan báo chí có thể lồng ghép vào việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị. Qua đó phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, các chi hội nhà báo cần chủ động tổng kết và có đề xuất lên Hội Nhà báo TP.HCM để hội khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua.

Dịp này, nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện đăng ký giao ước thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Hồ Trinh