Thứ tư, 19/5/2021, 16h46

Mùa hạ cuối

Chia tay nhau phải đâu là tiễn biệt

Mùa hạ ơi phượng đỏ lệ sân trường

Ta đứng đó nghe ve gào thảm thiết

Có lẽ nào tình hạ chẳng còn vương.

 

Chia tay nhau một lần thôi mãi mãi

Vườn yêu đương cánh cổng khép im lìm

Trong hư ảo chỉ còn hương đọng lại

Có lẽ là ta mộng mị từng đêm.

 

Chia tay nhau phút giây mà trọn kiếp

Lối về xưa đã gãy cánh thiên di

Tình thơ trẻ bỗng thành ra cổ tích

Cố nhân ơi còn có nhớ nhung gì?

 

Chia tay nhau lẽ đâu là hạ cuối

Nỗi buồn lan đến cả bác khu trường

Nên tiếng trống cũng bồi hồi thổn thức

Biết khi nào ta, em lại hồi hương!

Vũ Quang