Thứ sáu, 4/11/2011, 11h11

Tập đoàn Khang Thông bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới.

Ngày 03/11, hơn 500 CBCNV đại diện cho 3000 nhân viên của Tập đoàn Khang Thông đã tham gia trực tiếp bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.
Hưởng ứng lễ phát động, toàn thể CBCNV đã trực tiếp nhắn tin bằng điện thoại với cú pháp “halong” gửi đến số 147 và bầu chọn thông qua trang web: www.new7wonders.com.
Với chương trình này, Tập đoàn Khang Thông đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong 7 kì quan thiên nhiên mới của thế giới. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội giao lưu để thúc đẩy hợp tác quốc tế về văn hóa, du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.
 
 
Yến Thanh