Thứ ba, 26/3/2024, 14h07

Tiếp tục phổ biến, tập huấn giao thông đến người dân

Tại xã Qui Đức (huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa diễn ra ngày hội tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người trên địa bàn. Hoạt động do Hệ thống Head Visacoop phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.


Người dân được tập huấn lý thuyết an toàn giao thông

Hơn 100 người dân tham gia ngày hội nghiêm túc và phát biểu sôi nổi cùng với hướng dẫn viên lái xe an toàn của Hệ thống Head Visacoop.

Ông Nguyễn Xuân Bách - đại diện Hệ thống Head Visacoop cho biết: “Buổi tập huấn giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; qua đó góp phần đảm bảo trật tự, xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn”.


Người dân được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn bằng máy RT

Năm 2023, TP. HCM đã kéo giảm được 15% số vụ tai nạn, số người chết người bị thương so với năm 2022, vượt chỉ tiêu đề ra là kéo giảm từ 5 đến 10%. Để đạt được mục tiêu kéo gảm tai nạn giao thông một cách bền vững thì việc tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân khi tham gia giao thông là rất cần thiết.

Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” là chủ đề xuyên suốt của năm 2023, đã phát huy được điểm mạnh là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người dân. Cũng với chủ đề này, năm 2024, TP.HCM tiếp tục đưa tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với đông đảo người dân. Để người dân thấy rõ được trách nhiệm bảo vệ mình và người khác khi lái xe trên đường.


Người dân được thực hành kỹ năng lái xe an toàn ngoài thực tế

Năm 2024 cũng là năm thực hiện Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trẻ em ở lứa tuổi học sinh. Đây cũng sẽ là một trọng tâm để mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông cho toàn xã hội. Trong đó, những người lớn, các phụ huynh phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường tham gia giao thông an toàn, và đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ em.

Dịp này, Head Visacoop còn tổ chức ngày hội thay nhớt miễn phí lên đến 250 suất.

Hà Khánh