Thứ ba, 30/6/2020, 13h43

15 trường đại học thảo luận về ứng dụng 4.0 trong đào tạo nhóm ngành kinh tế

Sáng 27/6, các nhà khoa học, chuyên gia từ 15 trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã cùng thảo luận về Cách mạng công nghiệp 4.0 và hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế tại Hội thảo khoa học cấp Thành (ERS - 2020) do trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đăng cai.

Hội thảo được đồng tổ chức bởi trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF), ĐH Ngân hàng TP.HCM và ĐH Mở TP.HCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM với sự tài trợ của Cty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) - Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Cách mạng 4.0: Nhiều “bài toán” cấp thiết cho đào tạo các ngành kinh tế - tài chính

Xoay quanh tác động của cách mạng 4.0 trong lĩnh vực kinh tế, Hội thảo là dịp để các chuyên gia thảo luận, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành này trước sự bùng nổ của công nghệ, làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các “ông lớn” nước ngoài cũng như yêu cầu hội nhập thị trường lao động toàn cầu.

PGS.TS. Trần Văn Tùng phát biểu đề dẫn chương trình, nhấn mạnh thuận lợi và thách thức của giáo dục đại học trước thời đại 4.0

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Trần Văn Tùng - Trưởng khoa Tài chính - Thương mại HUTECH nhấn mạnh: “Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra điều kiện thuận lợi rất lớn đối với tất cả lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức song hành. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo, nâng cao chuẩn đầu ra để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kịp thời nhịp tiến bộ của xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Các nhà khoa học, chuyên gia từ 15 trường đại học, viện nghiên cứu tập trung thảo luận “bài toán” cấp thiết trong đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính

Tập trung vào các vấn đề trọng tâm như tác động và ứng dụng thành tựu của cách mạng 4.0 vào các hoạt động kinh tế tại Việt Nam, ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính tại các trường đại học..., Hội thảo tập trung trình bày 05 tham luận, gồm: The Digital Accountant: Digital skills in a transformed world (ông Lê Quang Hải - ACCA Việt Nam), Định hướng phát triển công nghệ tài chính trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam (TS. Huỳnh Thị Hương Thảo - ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM), Khái niệm “Insurtech” & nhận diện các đổi mới công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm (ThS. Nguyễn Tiến Hùng - ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM), Hiệu ứng Bitcoin tác động vào phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức (TS. Hồ Thiện Thông Minh - ĐH Quốc tế Sài Gòn) và Giải pháp phát huy tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khi tham gia học trực tuyến tại các trường đại học ở TP.HCM (NCS.ThS. Trần Nam Trung - HUTECH). Đây là 5 tham luận được chọn từ 82 công trình gửi về tham dự Hội thảo.

Giáo dục đại học gánh trọng trách “đón đầu” thời đại 4.0

Trên tinh thần khoa học khách quan và phản biện tích cực, những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực kinh tế được các chuyên gia tập trung phân tích, soi chiếu từ nhiều phương diện. Đây chính là cơ sở thực tiễn để HUTECH cũng như các trường có đào tạo khối ngành kinh tế - tài chính trên địa bàn TP.HCM tham chiếu nhằm hoạch định chiến lược, cập nhật chương trình đào tạo, hoàn thiện chuẩn đầu ra, bồi dưỡng kỹ năng tự học và kỹ năng làm việc cho sinh viên,... - những trọng trách quan trọng của giáo dục đại học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính thời đại 4.0.

NCS.ThS. Trần Nam Trung (HUTECH) nêu lên các giải pháp tự học khi tham gia học trực tuyến tại các trường đại học

Trong đó, yêu cầu trang bị, nâng cao kỹ năng tự học và ứng dụng công nghệ vào tự học cho sinh viên nhóm ngành này được xem là nhiệm vụ quan trọng của trường đại học trong việc đào tạo nhân lực thích nghi tốt với nền kinh tế hội nhập. Nội dung này được trình bày cụ thể ở một số tham luận Giải pháp phát huy tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khi tham gia học trực tuyến tại các trường đại học ở TP.HCM (NCS.ThS. Trần Nam Trung - Giảng viên khoa Tài chính - Thương mại HUTECH), Giáo dục đại học và phương pháp giảng dạy học phần nguyên lý kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trường hợp nghiên cứu: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) (NCS.ThS. Thái Thị Nho - Giảng viên khoa Tài chính - Thương mại HUTECH),... Các nghiên cứu, nhận định và đề xuất được đưa ra là kết quả từ mô hình hợp tác Đại học - Doanh nghiệp được triển khai trong đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính nói riêng, đào tạo đại học nói chung tại HUTECH trong thời gian qua.

Cách mạng công nghiệp 4.0 vừa là thời cơ, vừa là thách thức với nền kinh tế Việt Nam, liên tục đặt ra những yêu cầu mới cho công cuộc phát triển nguồn nhân lực trẻ. Những kết quả, kinh nghiệm được chia sẻ từ Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính ở trình độ Đại học, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhân lực Việt Nam nói chung.

T.D.V