Thứ năm, 13/2/2020, 19h02

Khởi động cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”

Căn c Văn bn s 258/BGDĐT-GDTrH ngày 31-1-2020 ca B GD-ĐT, S GD-ĐT TP.HCM đã phi hp vi Ban ATGT TP và Công ty Honda Vit Nam t chc cuc thi “ATGT cho ni ngày mai” dành hc sinh và giáo viên trung hc trên toàn đa bàn TP.

Mt tiết dy th nghim trong cuc thi “ATGT cho n cưi ngày mai” năm hc 2018-2019

Góp phn đánh giá công tác giáo dc ATGT hc đưng

Theo nội dung trong Công văn số 384/GDĐT-TrH do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã ký vào ngày 10-2-2020, cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” được triển khai nhằm góp phần đánh giá công tác tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục về ATGT trong năm học 2019-2020. Theo đó, đối tượng tham gia hội thi gồm 2 cấp THCS và THPT. Cụ thể, đối với THCS bao gồm tất cả học sinh và giáo viên ở các trường THCS thuộc 24 quận huyện. Đối với cấp THPT, tất cả học sinh khối 10, 11 và giáo viên ở các trường THPT trên địa bàn TP đều có thể tham gia cuộc thi.

Theo kế hoạch, cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh cấp THCS và THPT gồm 2 vòng thi. Trong đó vòng 1 thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận. Vòng 2 dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1 gồm giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Tương tự, cuộc thi dành cho giáo viên cấp THCS và THPT cũng gồm 2 vòng thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm. Vòng 2 dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Đ cuc thi “ATGT cho n cưi ngày mai” đưc trin khai đng b trên toàn đa bàn TP, S GD-ĐT yêu cu các phòng GD-ĐT qun huyn và lãnh đo các trưng THPT ch đo, hưng dn hc sinh và giáo viên THCS, THPT tham d cuc thi. Qua đó nhm góp phn đánh giá công tác trin khai ca tng đơn v v hot đng ging dy ATGT hc đưng trong năm hc 2019-2020.

Tham gia cuộc thi, giáo viên sẽ chọn nội dung của tài liệu “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT để xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm. Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Bên cạnh đó, thiết bị dạy học và học liệu (nếu có) được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ. Sau cùng, giáo viên cần báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2 trang giấy A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành. Trong đó, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB) hoặc sản phẩm về các hoạt động học tập của học sinh.

Tham gia thi trc tuyến hoc trc tiếp ti trưng

Theo quy định của ban tổ chức, học sinh và giáo viên tham gia cuộc thi có thể chọn hình thức thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn. Đối với các trường hợp thi trực tuyến, nhà trường cần tập hợp danh sách tham gia của từng lớp gửi về địa chỉ email antoangiaothong2020@hcm.edu.vn. Trong trường hợp không thể thi trực tuyến, học sinh và giáo viên có thể trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận trên giấy và nộp bài dự thi tại trường. Sau đó, nhà trường thu bài dự thi của giáo viên, học sinh và gửi về Sở GD-ĐT (Phòng Giáo dục Trung học).

Thời gian tổ chức cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” sẽ được triển khai cho từng cấp học. Cụ thể, vòng 1 được tổ chức từ ngày 17-2 đến 4-3-2020; từ ngày 4-3 đến 8-3-2020, Sở GD-ĐT sẽ chấm thi và tổng kết; từ ngày 8-3 đến 10-3-2020, bài thi sẽ được chuyển về Bộ GD-ĐT. Đối với vòng thi thứ 2, bài dự thi dành cho giáo viên được nộp cho ban tổ chức trước khi diễn ra ngày hội giao lưu và tổng kết trao giải 15 ngày. Dự kiến vào tuần IV tháng 3-2020, kết quả thi vòng 1 sẽ được gửi đến các sở GD-ĐT tham dự cuộc thi. Ngày nộp bài vòng 2 được thông báo cùng với kết quả thi vòng 1. Ban tổ chức sẽ thông báo đến các địa phương danh sách giáo viên tham dự ngày hội giao lưu và lễ trao giải. Được biết, tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 8-10-2014.

Đinh Đàm