Thứ tư, 21/9/2022, 11h39

Lưu ý dành cho sinh viên khi chọn du học tại Canada

S thay đi đt ngt t ging dy ti trưng sang hc tp online vào tháng 3 năm 2020 đã thay đi cách ging viên đi hc và cao đng ging dy các lp hc.


Mt s ging viên tr nên hiu và thông cm hơn vi nhu cu ca sinh viên trong thi k hn lon do Covid-19

Trong khi một số giảng viên quay lại giảng dạy sau khi trở lại khuôn viên trường, những giảng viên lại tìm cách tiếp cận mới. Kết quả là một hỗn hợp các loại khóa học được tạo ra khác nhau dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ở Canada.

Việc này không còn chỉ là câu hỏi về việc liệu một khóa học có phù hợp với chương trình và lịch trình của học sinh hay không. Học sinh cần đặt thêm nhiều câu hỏi bổ sung. Tuy nhiên, thời gian đang thay đổi nhanh chóng và thông tin có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Khóa hc yêu cu bao nhiêu thi gian?

Việc giảng dạy trực tuyến khuyến khích một số giảng viên thêm hoặc bớt tài liệu môn học. Kết quả là lượng thời gian sinh viên dành cho một khóa học có thể thay đổi rất nhiều từ giảng viên này sang giảng viên khác. Điều này đặc biệt có thể là một vấn đề đối với những sinh viên có khối lượng học nặng trong khi phải cân bằng các trách nhiệm nghề nghiệp và cá nhân khác.

Ngoài các lớp học thực tế và thực địa, hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều có ít tiêu chuẩn về thời gian sinh viên nên dành cho bên ngoài lớp học.

Một khóa học với các bài tập hàng tuần sẽ dễ quản lý hơn một khóa học chỉ có một bài tập lớn vào cuối. Cố vấn khóa học có thể có bản sao của giáo trình hoặc giáo trình khóa học của người hướng dẫn có thể có sẵn trực tuyến.

Điều quan trọng là phải quản lý khối lượng học tập một cách hợp lý. Căng thẳng là một nguyên nhân góp phần gây ra những thách thức về sức khỏe tâm thần của học sinh.

Hc tp trung hay hc tp t xa?

Nhiều sinh viên hiện đang kết hợp các khóa học trực tuyến và trực tiếp vào các chương trình của họ.

Sự khác biệt giữa các khóa học trực tuyến và trực tiếp đã mờ đi. Nhiều lớp học trực tiếp hiện nay tồn tại song song với các thành phần trực tuyến đáng kể. Nếu người hướng dẫn ghi lại bài giảng, cung cấp tài liệu bài giảng toàn diện và cho phép gửi bài tập hoặc bài kiểm tra trực tuyến, cấu trúc phân loại lớp học có thể giúp bạn tham gia một khóa học trực tuyến và hiếm khi xuất hiện trong các lớp học thật.

Điều này có thể mang lại lợi ích cho học sinh khi thực hiện các cam kết trong gia đình hoặc nghề nghiệp với trường cao đẳng hoặc đại học.

Kết quả học tập có phụ thuộc vào sự cộng tác của bạn bè hay không, nhiều sinh viên nhận thấy việc được học tập cùng các bạn xung quanh là động lực thúc đẩy. Đồng thời, việc tạo ra các cộng đồng học tập cũng có thể diễn ra trên môi trường trực tuyến.

Ging viên có d gn không?

Một số giảng viên trở nên hiểu và thông cảm hơn với nhu cầu của sinh viên trong thời kỳ hỗn loạn Covid-19. Các giảng viên thường được yêu cầu mô tả cách sinh viên có thể tiếp cận họ, bao gồm phương thức liên lạc ưa thích và thời gian phản hồi của hệ thống email hoặc tin nhắn trực tuyến trong giáo trình. Điều này cũng sẽ mô tả bất kỳ tính linh hoạt nào được tích hợp trong khóa học của sinh viên.

Sinh viên thường chia sẻ kinh nghiệm của họ với các khóa học khác nhau và người hướng dẫn với nhau, và điều này có thể hữu ích. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những trải nghiệm như vậy có thể đã thay đổi qua đại dịch.

Một cách khác để có được thông tin là hỏi trực tiếp giảng viên. Chỉ cần tôn trọng các ranh giới giữa công việc và cuộc sống, hầu hết các giảng viên đã thiết lập liên quan đến giao tiếp bằng mạng xã hội ngoài giờ làm việc thông thường vì họ cũng đang thực hiện các cam kết trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng.

Có cn thiết b và dng c hc tp “đc bit”?

Rõ ràng là trong đại dịch, một số sinh viên phải vật lộn với kết nối internet, các thiết bị kém hiệu quả.

Hệ điều hành có thể là một vấn đề khi cài đặt phần mềm chuyên dụng. Các phòng máy tính trong khuôn viên trường thường được thiết lập cho các phần mềm cụ thể, nhưng bạn nên điều tra xem hỗ trợ CNTT đáp ứng như thế nào đối với sinh viên sử dụng thiết bị của chính mình.


Nhn thc tt v thi gian mà mt khóa hc s yêu cu và làm thế nào bn có th đáp ng các yêu cu ca khóa hc là điu sinh viên cn cân nhc

Sinh viên cũng nên đảm bảo rằng họ sẽ có thể tiếp cận sách giáo khoa. Thông thường, chúng tôi đã thấy những tình huống mà các ràng buộc về bản quyền ảnh hưởng đến cách sinh viên quốc tế có thể tiếp cận sách giáo khoa kỹ thuật số, hoặc việc giao hàng bị chậm trễ hoặc bị hải quan giữ lại.

Sơ đ chm đim có th hin đúng?

Nhiều giảng viên đã phải suy nghĩ lại về cách chấm điểm truyền thống. Một số hiện linh hoạt hơn về thời hạn và định dạng.

Một số giáo sư tạo cơ hội cho sinh viên nộp lại bài tập. Các kỳ thi mở sách trở nên phổ biến hơn trong Covid-19.

Và hãy tự hỏi tại sao bạn lại tham gia khóa học? Bài tập có giúp bạn học hỏi hay chỉ đơn giản là cho phép bạn chứng minh rằng bạn đã biết điều gì đó? Điều gì quan trọng nhất đối với bạn đối với khóa học cụ thể này?

Các giảng viên khác nhau có cách thức dạy khác nhau. Nếu bạn là một sinh viên có các lựa chọn trong một chương trình học, bạn nên tìm hiểu kỹ những gì bạn đang nhận được trong quá trình học mà mình đã chọn.

Thy Phm (Theo TheConversation)