Thứ tư, 21/7/2021, 09h28

Nên có phương thức đánh giá khác trong giảng dạy trực tuyến

Các chuyên gia của Trường ĐH RMIT và Trường ĐH Kinh tế TP.HCM  có một nghiên cứu mới chỉ ra những nhu cầu cấp thiết của người học trực tuyến và gợi ý cách các trường ĐH xây dựng môi trường học tập trực tuyến hấp dẫn.
Học trực tuyến phát triển mạnh mẽ từ khi bùng phát dịch Covid-19 /// Đào Ngọc Thạch
Học trực tuyến phát triển mạnh mẽ từ khi bùng phát dịch Covid-19. ĐÀO NGỌC THẠCH
Nghiên cứu của nhóm chuyên gia vừa được công bố trong cuốn sách Covid-19 và giáo dục: Học và dạy trong môi trường bị hạn chế bởi đại dịch của nhà xuất bản Informing Science Press. Nghiên cứu dựa trên phân tích định tính một nhóm sinh viên tại một trường ĐH VN từng chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn trong nửa đầu năm 2020 do Covid-19.
Nghiên cứu của nhóm chỉ ra rằng trong 3 yếu tố: hiện diện người dạy, hiện diện nhận thức và hiện diện yếu tố xã hội, sinh viên đánh giá cao tính đầy đủ của hiện diện người dạy, bao gồm cơ sở hạ tầng trực tuyến, hệ thống quản lý học tập và các phương thức giảng dạy trực tuyến khác nhau.
Sinh viên cảm thấy hài lòng khi có thể tương tác liên tục và hai chiều với người dạy. Họ cũng nhận định việc sử dụng hiệu quả và thường xuyên các công cụ truyền thông xã hội giữa giảng viên và sinh viên, và giữa sinh viên với nhau rất cần thiết cho quá trình học tập trực tuyến.
Một quan sát đáng chú ý khác là mặc dù việc giảng dạy đã chuyển sang hình thức trực tuyến nhưng hầu hết các phương thức đánh giá vẫn giữ nguyên như khi học trực tiếp. Theo nhóm nghiên cứu, cần phải xem xét lại toàn diện xem các trường ĐH nên điều chỉnh cách thức đánh giá sinh viên ra sao cho phù hợp với nền tảng dạy và học đã thay đổi, cũng như các kỹ năng mới của cả sinh viên và giảng viên.
Theo Đăng Nguyên/TNO