Thứ năm, 31/8/2023, 09h09

Trường THPT Cần Thạnh, Cần Giờ tuyển dụng 1 giáo viên, 1 văn thư

Năm học 2023-2024, Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TP.HCM) có nhu cầu cần tuyển 1 giáo viên tin học và 1 nhân viên văn thư.

Trường THPT Cần Thạnh vừa có thông báo về tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024.

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 154/KH-THPCT ngày 10-7-2023 của Trường THPT Cần Thạnh về tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 được phê duyệt theo Công văn số 4083/SGDDI-TCCB ngày 31-7-2023 của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, Trường THPT Cần Thạnh thông báo tuyển dụng 1 giáo viên tin học và 1 nhân viên văn thư năm học 2023-2024.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vị trí việc làm:

Giáo viên (CDNN - Mã số V 07.05.15)

Nhân viên Văn thư (CDNN 02.007 hoặc 02.008)

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 2-8-2023 đến hết ngày 1-9-2023.

Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Văn thư, trường THPT Cần Thạnh, 346 đường

Duyên Hải - Khu phố Miễu Ba - Thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: 02838760058 (Thường trực Hội đồng tuyển dụng)

Việc tuyển dụng qua 2 vòng

Vòng I: Từ ngày 4-9 đến ngày 8-9-2023

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham

dự vòng 2.

Vòng 2: Từ ngày 18-9 đến ngày 22-9-2023

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thực hành trong thời gian thi 60 phút.

Nội dung thi kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thang điểm được tính theo thang điểm 100 điểm.

Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đổi với kết quả thực hành (vòng 2).

Địa điểm: Trường THPT Cần Thạnh, 346 đường Duyên Hải - khu phố Miễu Ba - thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - TP.HCM.

Kế hoạch tuyển dụng chi tiết, thông báo triệu tập thí sinh, thông báo kết quả được đăng nhập thường xuyên trên website của Trường THPT Cần Thạnh tại địa chỉ: https://thptcanthanh.hcm.edu.vn mục “Tuyển dụng".

Trường THPT Cần Thạnh