Thứ ba, 8/10/2019, 21h10

Băn khoăn với văn bản 3728

Văn bản số 3728/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố vừa được triển khai thực hiện. Tại điều 7-2: Phân loại theo nội dung: Áp dụng nguyên tắc “Tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đối với tất cả những người đang được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định và làm tròn lên 1 nếu điều kiện tỉ lệ 50% số lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị có số dư bằng hoặc lớn hơn 0,5”. Dựa vào nội dung này, phòng GD-ĐT đã gửi thông báo đến các trường trong đó có ghi: “Những người hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng và Tổ phó tại đơn vị”, thông báo này đã gây bức xúc mạnh mẽ đối với các thầy cô giáo đang kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng chuyên môn.

Hiện nay tại các trường phổ thông, chức danh tổ trưởng chuyên môn được các giáo viên dạy lớp kiêm nhiệm với phụ cấp 0.2. Nghĩa là giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn phải đảm đương 2 nhiệm vụ: dạy lớp như tất cả giáo viên khác và kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn. Giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn phải làm gấp 2, gấp 3 lần giáo viên bình thường khác. Vì trong thực tế, ngoài công tác chuyên môn, tất cả các công tác của trường về văn thể mỹ, Đoàn - Đội, thậm chí công tác của Công đoàn trường cũng đưa về tổ chuyên môn. Thế nhưng, theo công văn này và thông báo của phòng GD-ĐT, hiệu trưởng buộc lòng phải loại 50% số lượng tổ trưởng chuyên môn ra khỏi số lượng được đánh giá hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ dù biết rằng tổ trưởng chuyên môn là những người nòng cốt, tích cực trong các hoạt động của trường. Việc này không chỉ gây khó khăn trong việc đánh giá của hiệu trưởng các trường mà còn làm các tổ trưởng chuyên môn hết sức bất bình. Nói một cách tiêu cực, nếu các tổ trưởng chuyên môn đồng loạt xin từ chức vì điều bất hợp lý này thì hoạt động trong nhà trường sẽ ra sao?

Việc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là danh dự của người tổ trưởng chuyên môn. Có phi lý không khi các giáo viên bình thường của tổ chuyên môn dễ dàng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn người tổ trưởng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lại bị ép hạ xuống cho đúng tỉ lệ của văn bản 3728/QĐ-UBND. Tại sao lại có tỉ lệ khống chế không công bằng và bất hợp lý đến như thế?

Lê Phương Trí