Thứ ba, 31/12/2019, 20h49

Thay đổi nhận thức của người dân qua mạng xã hội

Là ý kiến ca ông T Lương - Phó Giám đc S Thông tin và Truyn thông (TT&TT), Giám đc Trung tâm Báo chí TP.HCM - ti Hi ngh Giao ban qun lý Nhà nưc v sơ kết hot đng thông tin cơ s (TTCS) năm 2019 và trin khai nhim v năm 2020. Hi ngh do S TT&TT TP t chc sáng 31-12 ti Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Theo báo cáo của Sở TT&TT, năm 2019, hoạt động TTCS đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Cục TTCS. Hệ thống TTCS (gồm phòng văn hóa thông tin 24 quận, huyện và 5 đài truyền thanh cấp huyện) đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu trên lĩnh vực TT&TT. Công tác phối hợp thanh kiểm tra được tăng cường và hoạt động hiệu quả đã góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. Công tác thẩm định điều kiện hoạt động của các cơ sở đăng ký dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được thực hiện tốt. Các kế hoạch thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, các kế hoạch quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TT&TT được xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả… Tuy nhiên, hoạt động vẫn còn một số hạn chế, như chưa phản ánh hết TTCS do lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên, phóng viên mỏng…

Ông Đỗ Quyết Thắng - Phó Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - đánh giá cao những việc đã làm được của hệ thống TTCS năm 2019. Để nâng cao vai trò của hệ thống TTCS đáp ứng thời kỳ mới và gắn với xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, chính quyền đô thị, ông Thắng cho rằng, hệ thống TTCS cần ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0. Các đơn vị cơ sở cũng cần nhanh chóng đưa các ứng dụng mạng xã hội (MXH) để tương tác, cụ thể hóa TTCS, thông tin hướng vào cơ sở.

“Sở TT&TT cần nhanh chóng thể chế hóa và có những quan tâm hơn nữa bằng những quy định cụ thể đối với việc sử dụng MXH, ứng dụng công nghệ 4.0 vào TTCS. Cùng với đó phải nhanh chóng có những biện pháp phát huy vai trò của đơn vị quản lý Nhà nước, đặc biệt là Trung tâm Báo chí TP trong việc là đầu tàu, liên kết với cơ sở định hướng, tổ chức nội dung, chế độ nhuận bút…”, ông Thắng kiến nghị.

Nhìn nhận công tác truyền thông cơ sở, Thượng tá Lưu Thanh Long - Phó Trưởng phòng PA03, Công an TP.HCM - cho rằng, nội dung tuyên truyền quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm người dùng MXH hiện nay cần phải đưa thường xuyên, liên tục, gắn với các sự kiện thực tế để người dân hiểu, nắm bắt. Cạnh đó, hệ thống TTCS phải tiếp tục rà soát, thực hiện tốt công tác quản lý đối với các cơ sở photo copy, với nhiều cơ chế phối hợp với lực lượng công an.

Ông Từ Lương cho rằng, bên cạnh những biện pháp tuyên truyền truyền thống đã đến lúc việc tuyên truyền phải mạnh dạn, sáng tạo để tiếp cận người dân.

“Cả nước có 60 triệu tài khoản MXH, trong đó TP.HCM là 14 triệu tài khoản (trong đó 11 triệu tài khoản liên tục tương tác). Hệ thống thông tin phải đầu tư thay đổi nhận thức của người dân qua MXH để nhận được sự tương tác với người dân”, ông Lương nói.

“Năm 2020, TTCS cần tiếp tục thông tin nội dung hướng dẫn người dân về Luật An ninh mạng gắn với những bài viết thực tế. Thông tin tuyên truyền về Chỉ thị 23, Chỉ thị 19 của Thành ủy đang đi vào lòng dân và có sức sống. Đặc biệt siết chặt hoạt động họp báo, tổ chức họp báo công bố thông tin, gặp mặt báo chí tại TP.HCM, có những biện pháp quyết liệt, mạnh tay hơn trong quản lý các cơ sở photo copy”, ông Lương nhấn mạnh.

Nam Đnh