Thứ ba, 28/8/2018, 22h36

Việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ thuộc quyền đơn vị tuyển dụng

Ông Trần Thanh Duy là giáo viên THCS tại tỉnh Sóc Trăng. Vừa qua, hiệu trưởng trường ông yêu cầu giáo viên phải đăng ký học ngoại ngữ B1 châu Âu theo địa chỉ Trung tâm ngoại ngữ Toàn Thịnh liên kết với ĐH Trà Vinh.

Qua tìm hiểu thì ông Duy được biết chỉ có 10 cơ sở giáo dục đào tạo được tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong đó không có ĐH Trà Vinh.

Tuy nhiên, khi xem trên website của ĐH Trà Vinh thì ông thấy có Văn bản 1336/BGDĐT-GDĐH ngày 19-3-2014 của Bộ GD-ĐT về việc nhà trường được giao nhiệm vụ giảng dạy, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ đến cấp độ B2. Nhưng ông tìm trên website của bộ lại không thấy văn bản này.

Vậy Trường ĐH Trà Vinh hiện nay có được phép cấp chứng chỉ B1 khung châu Âu hay không?

- Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT trả lời như sau:

Theo các Thông báo kết luận số 426/TB-BGDĐT ngày 24-8-2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 5-8-2011, số 42/TB-BGDĐT ngày 11-1-2013, Bộ GD-ĐT đã giới thiệu 10 đơn vị có đủ năng lực tổ chức thi, rà soát trình độ ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh, đó là Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Hà Nội; ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế; ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; ĐH Vinh; ĐH Sư phạm Hà Nội; ĐH Thái Nguyên; ĐH Sư phạm TP.HCM; ĐH Cần Thơ và Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Căn cứ Công văn số 1336/BGDĐT-GDĐH ngày 19-3-2014 về việc đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ cấp độ B1, B2 và Công văn số 4646/BGDĐT-GDTX ngày 1-9-2016 về việc phúc đáp Công văn số 1922/CV-ĐHTV của Trường ĐH Trà Vinh: “Các chứng chỉ/chứng nhận xác nhận năng lực ngoại ngữ được cấp bởi Trường ĐH Trà Vinh có giá trị pháp lý như các chứng chỉ/chứng nhận do các đơn vị tại các Thông báo số 426/TB-BGDĐT ngày 24-8-2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 5-8-2011, số 42/TB-BGDĐT ngày 11-1-2013 cấp.

Tuy nhiên, việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận nào để xác định năng lực ngoại ngữ trong tuyển sinh, tuyển dụng người lao động thuộc thẩm quyền của cơ quan tuyển sinh, tuyển dụng”.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29-9-2017 về quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-2017.

Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định.

T.S/VGP