Thứ bảy, 23/2/2019, 21h05

Làm thế nào để người thừa kế biết có được chi trả bảo hiểm?

Trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế nghi ngờ mình thuộc đối tượng được chi trả bảo hiểm thì có thể trực tiếp đến tra cứu danh sách người được trả tiền bảo hiểm được niêm yết công khai tại địa điểm Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thông báo, hoặc liên hệ với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để xác minh.

Ông Nguyễn Đình Miền (Gò Vấp, TP.HCM) hỏi, trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế không biết người gửi tiền có các khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng nào, thì khi một tổ chức tín dụng bị mất khả năng chi trả hoặc phá sản, làm như thế nào để người thừa kế biết được mình có nằm trong đối tượng được chi trả hay không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo Khoản 3, Điều 26 Luật Bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ báo Trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo.

Vì vậy, trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế nghi ngờ mình thuộc đối tượng được chi trả bảo hiểm thì có thể trực tiếp đến tra cứu danh sách người được trả tiền bảo hiểm được niêm yết công khai tại địa điểm Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thông báo, hoặc liên hệ với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để xác minh.

N.Đ/VGP