Thứ năm, 3/6/2021, 13h02

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm khi nhân viên lây nhiễm dịch bệnh

Các cơ quan, đơn vị Nhà nước bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Đây là yêu cầu được nêu ra trong văn bản gửi đến các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, do UBND TP.HCM đưa ra trưa  3-6.


Tùy theo tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc một cách phù hợp

Nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp trong đợt cao điểm kiểm soát dịch bệnh Covid-19, UBND TP đề nghị các cơ quan, đơn vị Nhà nước thực hiện nghiêm việc triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19, trong đó lưu ý các nội dung thực hiện tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị Nhà nước bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng CNTT làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động một cách phù hợp.

Đối với các đơn vị đặc thù trực thuộc UBND TP, sở, ban, ngành TP và UBND TP.Thủ Đức, quận, huyện, đòi hỏi thủ trưởng các đơn vị có báo cáo nhu cầu bố trí cán bộ, công chức, người lao động cho Sở Nội vụ trong ngày 3-6 để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại công sở.

UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua kết quả công việc; lưu ý không để công việc bị đình trệ, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại quý II/2020 và thời gian tiếp theo đến khi có thông báo mới.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà, phải thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng CNTT; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, UBND TP yêu cầu tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết. Trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia; tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức; đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Còn những hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trước ngày 3-6, cơ quan, đơn vị chủ động thông tin việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức để phối hợp thực hiện (trừ trường hợp quy định pháp luật bắt buộc cá nhân, tổ chức phải trực tiếp nhận kết quả). Khuyến khích các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị bưu điện và các đơn vị, doanh nghiệp khác trả kết quả không thu phí qua bưu chính (theo hình thức văn thư đi) hoặc các hình thức chuyển trả đảm bảo khác cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở để nhận kết quả thì cơ quan, đơn vị vẫn thực hiện trả kết quả.

Đối với các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn (bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài), UBND TP yêu cầu địa phương chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, yêu cầu họ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khuyến khích hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết.

Riêng các trường hợp đặc biệt áp dụng tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP, UBND TP giao thủ trưởng đơn vị phân công, giao việc và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP. Thủ Đức được làm việc tại nhà.

Trường hợp thực hiện các công việc có tính chất quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà, yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét bố trí nơi lưu trú tạm thời phù hợp ngoài địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước có trụ sở trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12: bố trí tối đa không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở để giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ (không bao gồm lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được huy động); đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên tokhaiyte.vn khi ra vào địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 theo quy định.

Đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phân công, bố trí phù hợp với yêu cầu công tác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai các yêu cầu và các văn bản có liên quan về kiểm soát dịch bệnh cho đến khi có thông báo mới.

Nguyễn Trinh