Thứ sáu, 5/3/2021, 09h32

Các ĐH Việt Nam trên Bảng xếp hạng Webometrics đầu năm 2021

Webometrics va đưa ra kết qu xếp hng các trưng ĐH trên thế gii theo đnh k na năm, hàng năm. Thi đim đu năm 2021, v trí xếp hng thuc Top 10 trưng ĐH hàng đu Vit Nam có ít nhiu thay đi.


Top 10 trường ĐH của Việt Nam do Webometrics xếp hạng đầu năm 2021

Theo đó, Top 10 trường ĐH của Việt Nam do Webometrics xếp hạng, gồm: 1. ĐH Quốc gia Hà Nội; 2. Trường ĐH Tôn Đức Thắng; 3. Trường ĐH Duy Tân; 4. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM; 5. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; 6. ĐH Đà Nẵng; 7. ĐH Huế; 8. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; 9. ĐH Quốc gia TP.HCM; 10. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Tăng 96 bậc so với bảng xếp hạng tháng 7-2020, ĐH Quốc gia Hà Nội đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các trường  ĐH Việt Nam, xếp hạng thế giới là 1.000. Tăng 512 bậc trên bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới với vị trí xếp hạng là 1.306 vào đầu năm 2021, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã vươn lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng các trường ĐH của Việt Nam. Trong khi đó, vị trí số 3 Việt Nam thuộc về Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), ở vị trí 1.446 thế giới.

Có duy nhất Trường ĐH Bách khoa Hà Nội giảm sâu cả trên bảng xếp hạng thế giới và bảng xếp hạng Việt Nam. Cụ thể, giảm 821 bậc trên bảng xếp hạng thế giới và tụt hạng từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ĐH Việt Nam vào tháng 7-2020 xuống vị trí thứ 5 vào đầu năm 2021. Hay ĐH Quốc gia TP.HCM (Khoa học tự nhiên) tăng 67 bậc trên bảng xếp hạng thế giới nhưng giảm từ vị trí thứ 8 xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng các trường ĐH của Việt Nam. Còn lại các trường ĐH đều tăng hạng trên bảng xếp hạng thế giới như ĐH Huế tăng 8 bậc, ĐH Đà Nẵng tăng 42 bậc và Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tăng 128 bậc. Ba trường ĐH này sau 6 tháng vẫn giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng các trường ĐH của Việt Nam, cụ thể Trường ĐH Bách khoa TP.HCM xếp vị trí thứ 4, ĐH Đà Nẵng xếp vị trí thứ 6 và ĐH Huế xếp vị trí thứ 7. Trong Top 10 các trường ĐH Việt Nam do Webometrics xếp hạng, có Trường ĐH Duy Tân là trường ĐH ngoài công lập duy nhất. Theo đó, Trường ĐH Duy Tân là trường có lượng tăng hạng nhiều nhất trong Top 10 các trường ĐH Việt Nam với đến 1.668 bậc, xếp hạng thế giới hiện tại là 1.466. Tăng mạnh ở bảng xếp hạng các trường ĐH trên thế giới, Trường ĐH Duy Tân từ vị trí thứ 9 vào tháng 7-2020 đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam vào đầu năm 2021 này. Các trường ngoài công lập khác trên bảng xếp hạng Webometrics là Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đứng vị trí 38 của Việt Nam và 6.386 các trường ĐH trên thế giới, Trường ĐH FPT thứ 47 (8.129), Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thứ 48 (8.167), Trường ĐH Văn Lang thứ 49 (8.527), Trường ĐH Hoa Sen thứ 65 (11.028), Trường ĐH Lạc Hồng thứ 84 (12.873), Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu thứ 87 (13.149), Trường ĐH Dân lập Hải Phòng thứ 88 (13.324)… Có 2 trường ĐH mới có mặt trong Top 10 Việt Nam của Webometrics năm 2021 là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xếp hạng thứ 8 của Việt Nam và vị trí 2.840 thế giới và Trường ĐH Mỏ - Địa chất xếp hạng thứ 10 của Việt Nam và vị trí 2.903 thế giới. Hai trường ĐH rút khỏi Top 10 Việt Nam trên bảng xếp hạng này là Trường ĐH Cần Thơ từng giữ vị trí xếp hạng thứ 5 của Việt Nam (hiện tại xếp thứ 12 Việt Nam, 3.215 thế giới) và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM từng giữ vị trí xếp hạng thứ 10 của Việt Nam (hiện tại xếp thứ 17 Việt Nam, 4.161 thế giới) trên bảng xếp hạng của Webometrics giữa năm 2020.Danh sách 100 trường ĐH của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics

Mỗi năm 2 lần vào đầu năm và giữa năm, Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường ĐH trên khắp thế giới dựa trên các chỉ số về website và khoa học của nhà trường. Lần này, Webometrics đã giảm từ 4 tiêu chí xuống còn 3 tiêu chí, loại bỏ tiêu chí Mức độ Xuất hiện (Presence) trước đây về số lượng website cùng tài nguyên số của cơ sở giáo dục ĐH. Ba tiêu chí hiện tại của Webometrics cho xếp hạng:

- Mức độ Ảnh hưởng hay Hiện hữu (Impact or Visibility) (50%): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường, thể hiện độ ảnh hưởng của nội dung web của cơ sở giáo dục. Dữ liệu được lấy từ Ahref và Majestic.

- Mức độ Mở hay Minh bạch (Openness or Transparency) (10%): Số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar. Chỉ số này ghi nhận mức độ lan tỏa về học thuật của trường ĐH.

- Mức độ Xuất sắc (Excellence) (40%): Số lượng bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong Top 10% thuộc danh mục Scopus (xem thêm thông tin tại: https://www.webometrics.info/en/asia/vietnam).

P.V